Yêu cầu về sử dụng đối với trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động trong lĩnh vực điện lực?

Ngày hỏi:22/03/2021

Xin hỏi theo quy định mới thì yêu cầu về sử dụng đối với trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động trong lĩnh vực điện lực ra sao? Cụ thể là trong an toàn điện.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 66 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện (Ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BCT năm 2020 có hiệu lực 01/06/2021) quy định như sau:

Yêu cầu về sử dụng

- Tất cả nhân viên của đơn vị công tác phải sử dụng đúng và đầy đủ các trang bị an toàn và bảo hộ lao động phù hợp với công việc được giao. Người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng các trang bị an toàn và bảo hộ lao động của nhân viên đơn vị công tác.

- Khi công việc được thực hiện ở gần đường dây có điện áp từ 220 kV trở lên và có khả năng bị điện giật do nhiễm điện cảm ứng thì nhân viên đơn vị công tác phải được trang bị bảo hộ chuyên dụng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.