Sản xuất giống vật nuôi mới mà chưa có kết quả khảo nghiệm phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:23/03/2021

Cho hỏi trường hợp sản xuất giống vật nuôi mới mà chưa có kết quả khảo nghiệm bị phạt bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 Nghị định 14/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 20/04/2021) quy định như sau:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán dòng, giống vật nuôi mới mà chưa có kết quả khảo nghiệm hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng dòng, giống vật nuôi đã bán ra thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Như vậy, trường hợp sản xuất giống vật nuôi mới mà chưa có kết quả khảo nghiệm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Ngoài ra còn buộc thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng giống vật nuôi đã bán ra thị trường.

Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng (Khoản 2 Điều 5).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.