Buôn bán bao nhiêu bao thuốc lá điếu nhập lậu thì sẽ bị xử lý hình sự?

Ngày hỏi:18/03/2021

Buôn bán bao nhiêu bao thuốc lá điếu nhập lậu thì sẽ bị xử lý hình sự? Nghe nói trên 1000 bao phải không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điểm a Khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, theo đó:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao;

...

Như vậy, chỉ có thể xử lý hình sự khi có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao. Trên 1000 bao nhưng chưa đến 1500 bao thì chắc chắn chưa phải bị xử lý hình sự.

Ngoài ra cần lưu ý, Điểm b Khoản 8 Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP cũng có quy định:

Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên.

Như vậy, trong trường hợp buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền nêu trên (Mức phạt này áp dụng cho cá nhân vi phạm).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.