Doanh nghiệp tư nhân thì có được mua cổ phần hay không?

Ngày hỏi:17/03/2021

Cho hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp tư nhân có thể mua cổ phần của một công ty cổ phần hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp tư nhân không được quyền mua cổ phẩn trong công ty cổ phần.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.