Người thừa kế cổ phần chính thức trở thành cổ đông từ khi nào?

Ngày hỏi:10/03/2021

Xin nhờ luật sư làm rõ trường hợp người nhận thừa kế của cổ đông công ty cổ phần mất thì có trở thành cổ đông công ty không ạ? Nếu có thì khi nào họ chính thức được công nhận ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

Đồng thời, Khoản 6 Điều này xác định:

Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, người nhận thừa kế của cổ đông trong công ty cổ phần mất thì người đó chính thức trở thành cổ đông công ty từ thời điểm thông tin của người đó được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.