Thay đổi ngành nghề kinh doanh có được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới?

Ngày hỏi:08/03/2021

Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu. Sắp tới, chúng tôi dự định bổ sung thêm một vài ngành nghề mới vào danh sách ngành nghề đã đăng ký kinh doanh thì không rõ có được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo ngành nghề mới không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

- Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, khi làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp bên chị không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới mà sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu có nhu cầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.