Luật sư không được từ chối việc tiếp nhận vụ việc của khách hàng?

Ngày hỏi:08/03/2021

Xin hỏi có phải trong mọi trường hợp Luật sư không được từ chối khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Quy tắc 11 Bộ quy tắc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định những trường hợp luật sư phải từ chối khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng như sau:

11.1. Khách hàng thông qua người khác yêu cầu luật sư mà luật sư biết rõ người này có biểu hiện lợi dụng tư cách đại diện cho khách hàng để mưu cầu lợi ích không chính đáng làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

11.2. Khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý của luật sư mà luật sư biết rõ khách hàng có ý định lợi dụng dịch vụ đó cho mục đích vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc khách hàng không tự nguyện mà bị phụ thuộc theo yêu cầu của người khác.

11.3. Có căn cứ rõ ràng xác định khách hàng đã cung cấp chúng cứ giả hoặc yêu cầu của khách hàng trái đạo đức, vi phạm điều cấm của pháp luật.

11.4. Vụ việc của khách hàng có xung đột về lợi ích theo quy định tại Quy tắc 15.

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp Luật sư không được từ chối khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng. Nếu thuộc một trong trường hợp nêu trên luật sư sẽ phải từ chối nhận.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.