Luật sư có phải ưu tiên nhận bào chữa cho bị can là cán bộ?

Ngày hỏi:08/03/2021

Xin hỏi việc nhận bào chữa vụ việc đối với Luật sư thì có sự ưu tiên nhận đối với bị can là Cán bộ so với người dân bình thường, nếu ưu tiên cho đối tượng là cán bộ thì sự phân biệt này có vi phạm đạo đức, nghề nghiệp của mình không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Tiểu mục 10.2 Quy tắc 10 Bộ quy tắc ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định về về việc tiếp nhận vụ việc của khách hàng như sau:

10.2. Luật sư không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, sức khỏe, khuyết tật, tình trạng tài sản của khách hàng khi tiếp nhận vụ việc. Trường hợp biết khách hàng thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí thì luật sư thông báo cho họ biết.

Như vậy, sẽ không có sự phân biệt nào giữa vụ việc nhận làm trước cho cán bộ hay người dân bình thường, nếu có sự phân biệt, ưu tiên này thì sẽ vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử hành nghề Luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.