Phân biệt nơi thường trú và nơi tạm trú theo luật mới

Ngày hỏi:06/03/2021

Phân biệt nơi thường trú và nơi tạm trú theo quy định mới. Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 8, 9 Điều 2 Luật Cư trú 2020 (Có hiệu lực từ 01/07/2021) quy định:

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.