Rút ngắn thời hạn cấp thẻ công chứng viên từ ngày 26/03/2021

Ngày hỏi:05/03/2021

Nghe nói mới có Thông tư mới hướng dẫn Luật Công chứng, không rõ quy định về thời hạn cấp thẻ công chứng viên có gì thay đổi không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định về việc cấp thẻ công chứng viên như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại địa phương (sau đây gọi là Danh sách công chứng viên) và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định hiện hành thì thời hạn cấp thẻ công chứng viên là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, Điểm e Khoản 1 Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTP (Có hiệu lực từ 26/03/2021) lại quy định:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Sở Tư pháp gửi quyết định cho người được đăng ký hành nghề và tổ chức hành nghề công chứng đã nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề, đồng thời đăng tải trên phần mềm quản lý công chứng của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp thông tin về họ, tên của công chứng viên, số và ngày cấp Thẻ công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên hành nghề.

Theo quy định mới thì thời hạn cấp thẻ công chứng viên là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

=> Như vậy, từ 26/03/2021 tới đây, thời hạn cấp thẻ công chứng viên đã được rút ngắn lại, từ 10 ngày chỉ còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.