Công ty cổ phần có được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp mới khi thay đổi vốn điều lệ?

Ngày hỏi:01/03/2021

Nhờ luật sư tư vấn giúp em trường hợp công ty cổ phần tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì khi họ làm thủ tục đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh, họ có được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp mới không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

- Trường hợp công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

- Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy,theo quy định này, trường hợp công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp mới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.