Hướng dẫn đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Ngày hỏi:01/03/2021

Bên chúng tôi là công ty cổ phần, sắp tới chúng tôi dự định chào bán cổ phần riêng lẻ, tăng vốn điều lệ trong công ty lên 10% so với vốn hiện tại. Nhờ luật sư tư vấn giúp cách thức đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Phòng đăng ký kinh doanh.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

- Trường hợp công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

- Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Như vậy, thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.