Có được giảm mức đóng khi trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn?

Ngày hỏi:05/02/2021

Hộ gia đình chúng tôi ghi nợ tiền sử dụng đất từ năm 2017 hạn trả trong vòng 5 năm. Khi làm giấy tờ đất tôi được phổ biến là nếu trả sớm trước hạn thì chúng tôi được giảm 2% tiền phải đóng. Không rõ bây giờ chúng tôi trả có được ưu đãi này nữa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trước đây, theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/12/2019) thì:

Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, mặc dù chị được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực, tuy nhiên, nếu trả tiền nợ trước hạn nhưng sau thời điểm Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì chị vẫn không được giảm 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin