Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ngày hỏi:02/02/2021

Quy định mới về lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 08/02/2021) quy định về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

1. Hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm:

a) Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

2. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.