Đang ở nước ngoài thì làm thế nào để ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đất đai?

Ngày hỏi:29/01/2021

Cho hỏi: Đang ở nước ngoài thì làm thế nào để ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đất đai?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 3c Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự...

Khoản 1 Điều 48 Luật Công chứng 2014 quy định:

Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Trường hợp này người đang sống ở nước ngoài có thể làm văn bản ủy quyền cho một người khác tại Việt Nam thực hiện thủ tục phân chia di sản.

Hợp đồng này phải được công chứng tại Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó, bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này (Điều 55 và Điều 78 Luật Công chứng 2014).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin