Muốn làm công chức ngành thuế thì tối thiểu phải có bằng cấp gì?

Ngày hỏi:29/01/2021

Cho hỏi: Muốn làm công chức ngành thuế thì tối thiểu phải có bằng cấp gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chương III Thông tư 77/2019/TT-BTC có quy định về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thuế, theo đó:

Kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Kiểm tra viên thuế (mã số 06.038): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Nhân viên thuế (mã số 06.040): Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, từ tiêu chuẩn chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành thuế nêu trên, có thể thấy rằng muốn trở thành công chức ngành thuế tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Khi thi nâng ngạch, bắt buộc phải có bằng cấp phù hợp với tiêu chuẩn chức danh ở hạng ngạch mới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.