Có phải khai quyết toán thuế TNCN khi trong năm không khấu trừ thuế của người lao động?

Ngày hỏi:21/01/2021

Trong năm rồi do ảnh hưởng của dịch nên công ty mình giảm % lương của toàn nhân viên thành ra trong năm không phát sinh thuế TNCN. Không rõ sắp tới quyết toán thuế bên mình có phải khai quyết toán thuế TNCN năm rồi hay không vì thực tế không có khấu trừ tháng nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Tiết d.1 Điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, theo quy định này, trong năm dù doanh nghiệp có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế TNCN đối với người lao động hay không thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ khai quyết toán thuế TNCN của năm miễn là có phát sinh hoạt động chi trả thu nhập.

Chỉ trong trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập (tức là không chi trả lương cho người lao động) thì mới không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Do đó, doanh nghiệp của bạn vẫn phải thực hiện thủ tục khai quyết toán thuế TNCN của năm 2020 theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.