Quỹ đại chúng được phép đầu tư vào loại tài sản nào?

Ngày hỏi:18/01/2021

Về hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán, cho hỏi: Quỹ đại chúng được phép đầu tư vào những loại tài sản nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

Quỹ được phép đầu tư vào các loại tài sản sau đây:

- Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;

- Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

- Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

- Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;

- Trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;

- Bất động sản đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.