UBND xã có trách nhiệm gì trong đăng ký môi trường?

Ngày hỏi:15/01/2021

Xin hỏi, theo quy định mới nhất thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm gì trong đăng ký môi trường? Nhờ hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) thì ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

- Tiếp nhận đăng ký môi trường;

- Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung đã được tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường;

- Cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.