Lệ phí đăng ký khai tử quá hạn là bao nhiêu?

Ngày hỏi:15/01/2021

Ông em mất được 1 tháng rồi mới đi ra xã đăng ký khai tử thì có phải là quá hạn không ạ? Lệ phí đi khai tử trong trường hợp này là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 33 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thời hạn đăng ký khai tử như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Như vậy trường hợp ông bạn mất 1 tháng mới đi đăng ký khai tử là trường hợp đăng ký khai tử quá hạn.

** Về lệ phí đăng ký khai tử quá hạn:

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC có quy định về căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí như sau:

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

Đối với các khoản lệ phí:

Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, không bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tịch (thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính).

- Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, gồm: Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân); khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử); kết hôn (đăng ký lại kết hôn); nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác.

- Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương....

- .....

Theo quy định này thì lệ phí đăng ký khai tử quá hạn ở mỗi địa phương là khác nhau. Mức thu dựa vào quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

Do bạn không cung cấp thông tin bạn ở tỉnh nào nên bạn vui lòng căn cứ vào quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh mình để biết mức thu cụ thể.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.