Công nhân quốc phòng mấy năm nâng lương 1 lần?

Ngày hỏi:13/01/2021

Em là công nhân thuộc xí nghiệp quốc phòng trong quân đội, được tuyển dụng từ tháng 4, hiện tại hệ số lương là 4.4 thì không biết khi nào em sẽ được xem xét nâng lương niên hạn tiếp theo? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì:

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nâng lương nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và đủ thời hạn nâng lương cho từng đối tượng.

Về thời hạn nâng lương được áp dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định 19/2017/NĐ-CP. Theo đó:

- Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95, luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định thì được xét nâng lên một bậc lương.

- Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng; nếu bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng.

- Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

Như vậy, trừ trường hợp bị kỷ luật hoặc lập thành tích đặc biệt xuất sắc thì thời hạn nâng bậc lương có thể bị kéo dài hoặc được nâng lương trước thời hạn, còn lại trường hợp bậc lương hiện tại của anh là 4.4 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng), anh được đánh giá đáp ứng điều kiện nêu trên thì được nâng 1 bậc lương.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.