Kiểm tra cơ sở lưu trú có phải báo trước không?

Ngày hỏi:11/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì khi thực hiện kiểm tra cơ sở lưu trú, cơ quan người có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra đó có phải báo trước không? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 8 Thông tư 42/2017/TT-BCA, có quy định kiểm tra cơ sở kinh doanh:

Kiểm tra định kỳ

...

Thực hiện kiểm tra

- Trước khi thực hiện kiểm tra, cơ quan Công an có thẩm quyền phải có văn bản thông báo trước 05 ngày làm việc cho cơ sở kinh doanh về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn kiểm tra theo kế hoạch;

Kiểm tra đột xuất

- Thủ trưởng các cơ quan Công an quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quyết định việc kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Trường hợp thành lập đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm đề xuất biện pháp, nội dung thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo lãnh đạo phê duyệt và quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Trường hợp vì lý do cấp thiết không thành lập đoàn kiểm tra mà lãnh đạo chỉ phân công cán bộ thực hiện thì cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra;

+ Đối với đoàn kiểm tra hoặc cán bộ kiểm tra thuộc các lực lượng nghiệp vụ khác không trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh thì cán bộ phụ trách đoàn kiểm tra phải xuất trình Giấy chứng minh Công an nhân dân cho người đại diện của cơ sở kinh doanh;

+ Nội dung kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, kết thúc kiểm tra thực hiện theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi thực hiện việc kiểm tra định kỳ thì cơ quan thực hiện việc kiểm tra phải báo trước cho cơ sở lưu trú trước 05 ngày làm việc, còn kiểm tra đột xuất thì không bạn nhé.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.