Công an được kiểm tra cơ sở lưu trú bao nhiêu lần trong một năm?

Ngày hỏi:11/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bên công an được quyền kiểm tra cơ sở lưu trú bao nhiêu lần trong vòng một năm? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP có quy định:

- Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

- Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

=> Như vậy, theo quy định nếu trên thì kiểm tra cơ sở lưu trú được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Đối với định kỳ thì một năm được kiểm tra định kỳ. Còn nếu kiểm tra đột xuất thì sẽ không giới hạn số lần.

Trân trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.