Công an có được quyền đột xuất kiểm tra cơ sở lưu trú không?

Ngày hỏi:11/01/2021

Công an phường kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú nhưng chưa thông qua quản lý, chủ cơ sở mà tự ý xông vào lục soát, kiểm tra thì có đúng luật không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, có quy định về kiểm tra thanh tra cơ sở lưu trú như sau:

Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền

=> Như vậy, công an chỉ được quyền kiểm tra đột xuất khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân... trường hợp công an đột xuất xuống kiểm tra mà không vì những lý do nêu là không đúng.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.