Tốt nghiệp cao đẳng có được đăng ký học khóa đào tạo đấu giá viên không?

Ngày hỏi:08/01/2021

Em tốt nghiệp chuyên ngành tài chính marketing - trường cao đẳng kinh tế. Em muốn đăng ký học khóa đào tạo đấu giá viên được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 11 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về việc đào tạo nghề đấu giá như sau:

- Người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật này, có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.

- Thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Người hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

=> Như vậy, để được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

- Có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn tốt nghiệp cao đẳng thì không đủ điều kiện đăng ký tham gia kháo đào tạo này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.