Thỏa ước lao động tập thể có giới hạn thời hạn không?

Ngày hỏi:08/01/2021

Công ty mới hoạt động năm thứ 3 trước giờ chưa xây dựng thỏa ước lao động mới chỉ có nội quy lao động. Không rõ trong trường hợp giữa công ty và người lao động ký thỏa ước thì thỏa ước này có bị ràng buộc thời hạn thực hiện không hay chỉ cần làm 1 lần dùng cho nhiều năm?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 75 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.

Khoản 3 Điều 78 Bộ luật này đồng thời xác định:

Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Như vậy, theo quy định này, thỏa ước lao động tập thể bị giới hạn thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Về thời hạn cụ thể khi doanh nghiệp bên chị thực hiện việc ký kết sẽ do doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động, pháp luật không ràng buộc vấn đề này, miễn sao đáp ứng thời hạn nêu trên.

Doanh nghiệp bên chị không được ký thỏa ước lao động tập thể không xác định thời hạn áp dụng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.