Thời gian công tác để thăng hạng địa chính viên hạng II là bao lâu?

Ngày hỏi:08/01/2021

Thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng III bao lâu thì mới được xét thăng hạng lên địa chính viên hạng II? Nghe nói 10 năm. Như vậy có đúng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV có quy định về việc thăng hạng chức danh địa chính viên hạng II như sau:

Viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng III lên chức danh địa chính viên hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng III hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh địa chính viên hạng III đủ từ 02 (hai) năm trở lên.

Như vậy, viên chức thăng hạng từ chức danh địa chính viên hạng III lên chức danh địa chính viên hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh địa chính viên hạng III từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp giữ chức danh tương đương địa chính viên hạng III thì cũng phải từ đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh địa chính viên hạng III đủ từ 02 (hai) năm trở lên.

Trường hợp bạn nghe nói phải giữ chức danh từ đủ 10 năm trở lên là chưa đúng quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.