Bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp là bao lâu?

Ngày hỏi:06/01/2021

Xin hỏi, đối với sinh viên đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp thì bao lâu sẽ được bố trí việc làm? Nhờ anh chị hỗ trợ theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 12 Nghị định 141/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 23/01/2021) quy định về xét tuyển và bố trí việc làm đối với người được cứ đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp, cụ thể:

- Hằng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và số biên chế công chức được giao đối với vị trí việc làm là cán bộ, công chức; căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, số lượng người làm việc được giao, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với vị trí việc làm là viên chức và căn cứ vào hồ sơ người học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp để xây dựng kế hoạch xét tuyển vào công chức, viên chức đối với người học theo chế độ cử tuyển.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức xét tuyển và bố trí việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hoặc gửi hồ sơ tới các đơn vị, tổ chức khác có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ xét tuyển và bố trí việc làm tối đa là 12 tháng, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ để xét tuyển.

Như vậy, sinh viên cử tuyển sẽ chờ xét tuyển và bố trí việc làm tối đa là 12 tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin