Đất trồng cây hoa màu khi bị thu hồi thì sẽ không được bồi thường về đất?

Ngày hỏi:04/01/2021

Cho tôi hỏi trường hợp, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích tại phường Thạc Gián chủ yếu cây trồng trên đất là các loại cây hoa màu như: Ngô, lạc, đậu... Trong trường hợp này, khi nhà nước thu hồi có được bồi thường về đất không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1d Điều 76 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Như vậy, đối với trường hợp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích phường thì sẽ không được bồi thường về đất theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.