Được nhận tiền gửi tiết kiệm qua tài khoản ngân hàng không?

Ngày hỏi:31/12/2020

Cho hỏi: Trường hợp có gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng có được rút tiền tiết kiệm qua tài khoản ngân hàng của mình mà không phải ra ngân hàng làm thủ tục không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 19 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, có quy định về việc thực hiện nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử, như sau:

- Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tín dụng phải đảm bảo lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử để đáp ứng yêu cầu của người gửi tiền trong việc tra soát, kiểm tra và giải quyết tranh chấp.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì người gửi tiền tiết kiệm có thể nhận tiền tiết kiệm và tiền lãi thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng. Khách hàng có thể liên hệ với ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi gửi tiết kiệm để biết về vấn đề này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.