Xin cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá cần đáp ứng điều kiện gì?

Ngày hỏi:30/12/2020

Nhờ cung cấp cho mình các điều kiện để công ty mình được cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP;

- Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP;

Đối với Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá thì gồm có: Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Vì bạn chưa cung cấp cụ thể thông tin, nên bạn có thể tham khảo quy định về điều kiện được nêu dưới đây để thực hiện cho đúng, phù hợp với trường hợp của mình.

1. Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

- Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá);

- Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

- Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

3. Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
Trân trọng!
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.