Kho hàng phải có diện tích bao nhiêu để được cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá?

Ngày hỏi:30/12/2020

Xin hỏi, bên mình đang muốn làm hồ sơ xin giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá thì kho hàng phải có diện tích bao nhiêu mới đủ điều kiện cấp giấy phép. Ngoài ra còn yêu cầu gì về thiết kế hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trước đây, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP thì một trong những điều kiện để được cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá gồm có:

Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 100 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho.

Tuy nhiên, Khoản 13 Điều 4 Nghị định 08/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018) quy định:

Bãi bỏ điểm đ, ... khoản 1; ... Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

Như vậy, hiện tại pháp luật không còn đặt ra yêu cầu về kho hàng để được cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.