Quy định về số lượng thương nhân bán buôn để được cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Ngày hỏi:30/12/2020
Công ty dự định xin giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá cho 03 tỉnh thì có phải mỗi tỉnh (03) tỉnh này đều phải có thương nhân bán buôn không, hay là chỉ cần 2 tỉnh thôi?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP (Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP) thì một trong những điều kiện để được cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá là:

Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).

Theo đó, việc có hệ thống phân phối trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên là điều kiện tối thiểu để được cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá. Do đó nếu hệ thống phân phối thuốc lá trên nhiều tỉnh thì tại các tỉnh này đều phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn thuốc lá.

Vì vậy, trường hợp công ty bạn phân phối tại 03 tỉnh thì tại địa bàn mỗi tỉnh đều phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn thuốc lá.

Trân trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.