Quy định về thời hạn cấp biển số xe máy

Ngày hỏi:29/12/2020

Bạn Phuongphuynh***@gamil.com. Gửi thắc mắc mong nhận phản hồi, thắc mắc có nội dung: Thời hạn cấp biển số xe máy là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA, có quy định:

- Cấp lần đầu, cấp đổi biển số xe: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp lại biển số xe bị mất, biển số xe bị mờ, hỏng: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời hạn khi cấp biển số lần đầu hoặc cấp đổi biển số là ngay khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Còn các trường hợp còn lại là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bạn có thể tham khảo:

Thủ tục đăng ký xe lần đầu

Thủ tục đổi biển số xe

Thủ tục cấp lại biển số xe

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin