Trình độ cao đẳng có được cấp CCHN môi giới bất động sản hay không?

Ngày hỏi:25/12/2020

Cho em hỏi em có trình độ cao đẳng thì có đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không ạ? Em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Theo đó, bạn có trình độ cao đẳng vẫn vẫn có thể được cấp CCHN môi giới bất động sản nếu đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Chi tiết về kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản, bạn tham khảo quy định tại Chương II Thông tư 11/2015/TT-BXD.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin