Đất trồng lúa không có người thừa kế có thể trở thành đất nông nghiệp công ích của xã không?

Ngày hỏi:25/12/2020

Cho hỏi trường hợp cá nhân sử dụng đất trồng lúa chết không có người thừa kế thì đất này có trở thành đất công ích của xã hay không? Nhờ tư vấn ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 có quy định đất trồng cây hàng năm như lúa là đất nông nghiệp.

Và theo Điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật này thì cá nhân sử dụng đất (không phân biệt loại đất gì) chết mà không có người thừa kế thì sẽ thuộc trường hợp thu hồi đất.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 132 Luật này cũng có quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích như sau:

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Như vậy từ các quy định trên thì đất trồng lúa do cá nhân sử dụng chết không có người thừa kế sẽ được thu hồi và có khả năng trở thành quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.