Cách khiếu nại khi không được cấp sổ đỏ đúng thời hạn

Ngày hỏi:24/12/2020

Vợ chồng em mua đất của ông anh họ, làm xong mọi thủ tục nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai đến nay cũng hơn 20 ngày nhưng vẫn chưa được cấp sổ vì nghe đâu cấp sổ có 10 ngày. Em muốn khiếu nại thì em thực hiện thủ tục như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì Khi chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian để giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ là không quá 10 ngày.

Theo thông tin anh cung cấp, vợ chồng anh đã nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai hơn 20 ngày, nghĩa là đã quá thời hạn theo quy định mà chưa được cấp sổ đỏ.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 thì:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính.

Trong trường hợp này, anh hoàn toàn có quyền khiếu nại lần đầu về hành vi hành chính không thực hiện việc cấp sổ đỏ đúng thời hạn tới người đứng đầu cơ quan cấp sổ đỏ. Xem chi tiết cơ quan cấp sổ đỏ Tại đây.

Về hình thức khiếu nại: vợ chồng anh có thể khiếu nại bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp theo quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại 2011.

Lưu ý: Nếu khiếu nại bằng đơn khiếu nại thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Xem chi tiết thời hạn giải quyết khiếu nại tại bài viết: Thời hạn giải quyết khiếu nại là bao nhiêu ngày?

Sau thời hạn giải quyết khiếu nại, nếu không được giải quyết hoặc anh chị không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì anh chị quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.