Điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 05/02/2021

Ngày hỏi:22/12/2020

Liên quan đến Quỹ đầu tư phát triển địa phương thì tôi muốn hỏi cần điều kiện gì để thành lập mới Quỹ đầu tư này? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 147/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/02/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

3 điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm:

- Có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không thấp hơn 300 tỷ đồng.

- Có đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

- Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.