Hòa giải viên thương mại chỉ được thực hiện theo vụ việc?

Ngày hỏi:19/12/2020

Chú em hiện đang là hòa giải viên thương mại, em không biết làm việc ở cơ quan nào. Nhưng chủ yếu hòa giải theo vụ việc độc lập. Như vậy, theo quy định hiện hành có phải Hòa giải viên thương mại chỉ được thực hiện hòa giải với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Hòa giải viên thương mại được thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, ngoài thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc thì còn thực hiện với tư cách hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.