Tốt nghiệp cao đẳng có được làm hòa giải viên thương mại hay không?

Ngày hỏi:19/12/2020

Em ở Hà Nam, vừa hoàn thành xong chương trình cao đẳng chuyên ngành quản trị. Hiện nay, em muốn theo hướng làm hòa giải viên thương mại. Như vậy, bằng cấp của em như vậy có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định như sau:

1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thi được làm hòa giải viên thương mại:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;

c) Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Như vậy, một trong những điều kiện về bằng cấp thì buộc phải có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.