Bí thư đoàn thanh niên thôn, bản có được cấp đồng phục?

Ngày hỏi:19/12/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì: Bí thư đoàn thanh niên thôn, bản có được cấp đồng phục hàng năm?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 6 Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010, có quy định:

Quyền của cán bộ đoàn

1- Được thông tin đầy đủ, được tham gia ý kiến với cấp uỷ đảng, lãnh đạo, người sử dụng lao động về chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan đến công tác đoàn và công tác thanh thiếu nhi.

2- Được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

3- Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... để phục vụ công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi và các nhiệm vụ công tác khác.

4- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và theo Quy chế này.

5- Được bố trí công tác phù hợp khi quá tuổi làm cán bộ đoàn.

=> Như vậy, theo quy định trên thì bí thư chi đoàn cấp thôn bản không được hỗ trợ trang phục bạn nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm: Bí thư đoàn thôn có được hưởng phụ cấp không chuyên trách không?

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.