Người điều khiển xe mang biển NG gây tai nạn giao thông thì có bị xử lý không?

Ngày hỏi:18/12/2020

Người điều khiển xe mang biển NG khi tham gia giao thông tại Việt Nam mà gây tai nạn thì có bị xử lý? Cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1a Mục I Thông tư 01-TTLN năm 1998 và Khoản 1b Mục I Thông tư 01-TTLN năm 1998 thì:

- Trường hợp người điều khiển xe là người có thân phận ngoại giao (hộ chiếu ngoại giao) như Đại sứ, Lãnh sự… thì họ được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm giao thông đường bộ do họ gây ra. Tuy nhiên họ phải tôn trọng pháp luật của Nhà nước ta, kể cả Luật Giao thông đường bộ, phải có trách nhiệm đền bù vật chất đối với các vụ tai nạn giao thông do họ gây ra.

Có nghĩa là dù thực hiện công việc hay ngoài phạm vi công việc thì khi gây tai nạn giao thông họ đều không bị xử lý hành chính, hình sự, bất khả xâm phạm về thân thể. Chỉ phải bồi thường về vật chất nếu gây tai nạn giao thông.

- Trường hợp người điều khiển xe là nhân viên hành chính kỹ thuật, nhân viên phục vụ: Những người này chỉ được miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm giao thông đường bộ do họ gây ra trong khi thi hành công vụ, nhưng không được miễn trừ xét xử về dân sự và xử lý về hành chính khi không thi hành công vụ, phải có trách nhiệm đền bù vật chất đối với các vụ tai nạn giao thông do họ gây ra.

Có nghĩa là những người này chỉ được miễn trừ trách nhiệm, không bị xử lý hành chính, hình sự khi thực hiện công việc mà nước họ giao phó. Trường hợp gây tai nạn ngoài phạm vi công việc thì có thể bị xử lý hành chính và bồi thường vật chất nếu gây tai nạn giao thông.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.