Quy hoạch sử dụng đất bao nhiêu năm thay đổi 1 lần?

Ngày hỏi:15/12/2020

Dạ cho em hỏi quy hoạch sử dụng đất bao nhiêu năm thì thay đổi quy hoạch một lần ạ? Có phải thời kỳ của quy hoạch cũng áp dụng cho kế hoạch của cấp huyện không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì:

- Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.

- Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Như vậy, theo quy định này, quy hoạch sử dụng đất có thời kỳ là 10 năm, có nghĩa là cứ 10 năm thì quy hoạch sử dụng đất sẽ thay đổi một lần.

Còn kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành sẽ được lập chi tiết và áp dụng hằng năm. Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cũng được thực hiện trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và tình hình thực tế tại từng địa phương.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.