Được công nhận đề tài sáng kiến vào đầu năm thì cuối năm có được chiến sĩ thi đua cơ sở không?

Ngày hỏi:21/12/2020

Tôi là viên chức công tác trong trường THPT công lập. Đầu năm nay tôi được công nhận có đề tài sáng kiến, vậy cuối năm tôi có được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 cá nhân được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến.

Theo đó, bạn là viên chức muốn được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liệt kê nêu trên.

Do đó, nếu đầu năm bạn đã được công nhận đề tài sáng kiến thì cuối năm có thể được xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nếu đáp ứng các tiêu chuẩn còn lại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.