Quy định vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với thuốc lá trong kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày hỏi:11/12/2020

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với thuốc lá trong kinh doanh hàng miễn thuế được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Phụ lục I Quy định vị trí dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với hàng hóa kinh doanh hàng miễn thuế kèm theo Nghị định 100/2020/NĐ-CP, thì vị trí dán tem đối với thuốc lá như sau:

Tem được dán ở đầu tút thuốc, vắt qua vị trí mở đảm bảo khi mở tút thuốc thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được. Đối với thuốc lá sợi, tem được dán ở vị trí nắp hộp đảm bảo khi mở nắp để lấy sợi thuốc thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại được.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.