Công ty có phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động không phát sinh thuế trong năm?

Ngày hỏi:10/12/2020

Trong năm có người lao động không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, như vậy khi cá nhân đó nghỉ việc và họ có yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì mình có phải cấp hay không? Nếu không cấp thì có bị coi là vi phạm nghĩa vụ khấu trừ thuế không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Theo quy định này, trường hợp trong năm cá nhân phát sinh thu nhập nhưng chưa đến mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân, do đó, không phát sinh việc khấu trừ thuế tại mỗi lần chi trả thu nhập thì doanh nghiệp không bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân đó, vì bản chất là không diễn ra hoạt động khấu trừ thuế đối với cá nhân đó trong năm. Nên việc công ty bạn từ chối cấp chứng từ khấu trừ thuế cho nhân viên trong trường hợp này không vi phạm quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế.

Lưu ý: Trường hợp trong năm không phát sinh thu nhập chịu thuế thì cá nhân không bắt buộc phải thực hiện việc quyết toán thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.