Mới nhập học có được bảo lưu kết quả học tập?

Ngày hỏi:08/12/2020

Ban biên tập cho hỏi. Với trường hợp của tôi, vừa mới nhập học đại học nhưng nay tôi lại có ý định ngừng học để ôn thi lại. Vậy tôi có thể bảo lưu kết quả học tập đó được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

Người học được tạm dừng chương trình đào tạo giáo viên đang học và được bảo lưu điểm học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng;

- Vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị thì phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế nơi người học đó khám hoặc điều trị hoặc phải có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;

- Vì lý do khác không được quy định tại điểm a, b, của khoản này: Người học phải học xong ít nhất 01 học kỳ (hay học kỳ thứ nhất) tại cơ sở đào tạo giáo viên; không thuộc trường hợp bị buộc thôi học.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì bạn phải học xong 1 học kỳ thì mới được bảo lưu kết quả học tập. Với trường hợp của bạn, bạn mới nhập học thì sẽ không được bảo lưu bạn nhé.

Ban biên tập phản hồi thông tin.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.