Cách quy đổi thời gian công tác để xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được quy định thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2020

Không rõ cách quy đổi thời gian công tác để xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được quy định thế nào? Ví dụ như thời gian công tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền của cá nhân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 8 Thông tư 16/2020/TT-BYT (Có hiệu lực từ 12/12/2020) quy định về cách quy đổi thời gian công tác để xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông như sau:

- Thời gian công tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền của các cá nhân tại chiến trường B, C và K; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia thì mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 06 tháng.

- Thời gian công tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền của cá nhân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thì mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 02 tháng.

- Trường hợp cá nhân chuyển đổi vị trí công tác, gián đoạn thời gian làm ở các vùng, miền khác nhau thì được cộng dồn các thời gian để tính tiêu chuẩn xét giải thưởng.

- Trường hợp cá nhân được cơ quan cử đi học tập, nâng cao trình độ vẫn được tính vào thời gian công tác để tính tiêu chuẩn xét giải thưởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.