Hội đồng thi tuyển công chức địa chính cấp xã là do ai thành lập?

Ngày hỏi:28/11/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì Hội đồng thi tuyển công chức địa chính cấp xã do ai thành lập?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Nghị định này và Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại Điều 21 Nghị định này.

Căn cứ số lượng người đăng ký dự tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc Hội đồng xét tuyển (Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét tuyển sau đây gọi chung là Hội đồng tuyển dụng).

Từ các quy định trên có thể thấy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.