Chưa đến ngày mở cuộc đấu giá thì có được cho xem tài sản đấu giá hay không?

Ngày hỏi:27/11/2020

Cho tôi hỏi đơn vị đã niêm yết tài sản đấu giá, tuy nhiên vẫn chưa mở cuộc đấu giá, vậy trong thời gian này có thể cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản đấu giá không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định như sau:

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Như vậy, theo quy định trên có thể thấy kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.